Styrelsen

Styrelsen är klubbens verkställande ledning. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang.

Varmt välkommen att kontakta styrelsen via styrelsen@stenungsundsbk.se

 

Ordförande
Vice Ordförande

Sandra Reinholdsson

sandra@stenungsundsbk.se

Sekreterare
Kassör
Ledamot

Lisbeth Zetterberg

Ledamot

Thomas Abrahamsson

thomas@stenungsundsbk.se

Ledamot
Suppleant

Carina Alnegren

Suppleant

Helen Johannisson

Suppleant

Anette Andersson

Valberedningen

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

Valberedning sammankallande

Monica Sporre 

Valberedning

Annelie Svensson

Valberedning

Caroline Stenhede

Adress

Toröd 130
444 92 Jörlanda

Postadress

Stenungsunds BK
c/o Monica Sporre
Bergåsvägen 10
444 61 Stora Höga

Org. nummer

853300-9901

GPS koordinater

N 58° 0′ 20.42” , E 11° 52′ 24.35”

Bankgiro

5295-1910

Swish

123 461 60 41